Hagyományőrző Gyerek Programok

A magyar csoportoknak az oktatás magyar nyelven folyik. A mozgásos feladatok közben a nap nagy része éneklessel es mondóka/vers mondással telik, magyar versek, népdalok és mondókák eléneklésével.

Köszönöm a tamogatásod

CE Academy Program

A Hagyományőrző gyermekprogram céljai:

  • A gyermekek szociális készségeinek fejlesztése

  • Csoportos foglalkozások.

  • Egyénre szabott foglalkozás

  • Személyiségfejlődés

  • Motoros funkciók fejlesztése

  • A személyes környezethez való fizikai alkalmazkodás elsajátítása

  • Érzelmi fejlődés, önbizalom és motivációs fejlődés

  • Problémamegoldó készség fejlesztése”